6948 727166
+

τα οφέλη της θεραπευτικής ιππασίας

Τα αποτελέσματα ερευνών αποδεικνύουν πως η θεραπευτική ιππασία επιτυγχάνει σημαντικά οφέλη σε περιπτώσεις νοητικών, νευρολογικών, ψυχολογικών, κινητικών και αναπτυξιακών διαταραχών. Η τρισδιάστατη κίνηση του αλόγου επιδρά στη νευροφυσιολογία του αναβάτη και οι κατάλληλες έφιππες ψυχοεκπαιδευτικές ασκήσεις και δραστηριότητες συνθέτουν μια αποτελεσματική μέθοδο διαπαιδαγώγησης και εκπαίδευσης, επιλύουν προβλήματα συμπεριφοράς και ενισχύουν την ομαλή ψυχοκινητική ανάπτυξη. Η ψυχοθεραπεία με το άλογο είναι, επίσης, πολύ αποτελεσματική και ενδείκνυται σε περιπτώσεις αγχωτικών διαταραχών (κρίσεις πανικού, φοβίες) και ψυχολογικών διαταραχών (κατάθλιψη).

Η θεραπευτική ιππασία ενδείκνυται σε περιπτώσεις Αυτισμού, Διαταραχή Ελλειματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας, Συνδρόμου Άσπεργκερ, Νοητικής Καθυστέρησης, Συνδρόμου Ντάουν, Εγκεφαλικής Παράλυσης, Σκλήρυνσης κατά Πλάκας, Κατάθλιψης, Αγχωτικών Διαταραχών, Μυικής Δυστροφίας, Δισχιδούς Ράχης, απουσίας ή παραμόρφωσης άκρων, τύφλωσης και κώφωσης.


Κινητικότητα και φυσική κατάσταση:

 • Βελτίωση του μυϊκού τόνου, του προσανατολισμού στο χώρο, της λεπτής κινητικότητας
 • Μείωση της σπαστικότητας
 • Προώθηση σωστής στάσης σώματος και βελτίωση της ισορροπίας
 • Αναχαίτιση παθολογικών προτύπων κίνησης και προώθηση των φυσιολογικών
 • Βελτίωση της καρδιοαναπνευστικής λειτουργίας και της αντοχής

Ψυχοκινητική και νοητική ανάπτυξη:

 • Aνάπτυξη των γνωστικών δεξιοτήτων (γλώσσα, μνήμη, συλλογιστική σκέψη)
 • Βελτίωση του λόγου (ποιότητα και ένταση αυτού)
 • Ανάπτυξη των αισθητικοκινητικών και οπτικοκινητικών δεξιοτήτων
 • Βελτίωση της συγκέντρωσης προσοχής
 • Ανάπτυξη και βελτίωση της αισθητηριακής αντίληψης

Ψυχολογία και συμπεριφορά:

 • Αύξηση της αυτοπεποίθησης και ανάπτυξη επικοινωνιακών και κοινωνικών δεξιοτήτων
 • Μείωση/εξάλειψη ανεπιθύμητων συμπεριφορών
 • Καλλιέργεια υπευθυνότητας, αυτοελέγχου και πνεύματος ευγενούς άμιλλας
 • Δημιουργική απασχόληση και γενική βελτίωση της ψυχολογίας
No Fields Found.