6948 727166
+

εκπαιδευτές

Η Ιπποστήριξη ιδρύθηκε στις 20 Μαρτίου 2013 από την Αικατερίνη Ρόκου.

Τον Απρίλιο του 2013 ξεκίνησαν οι εργασίες διαμόρφωσης ενοικιασμένου χώρου, ο οποίος αποτελεί την έδρα της Ιπποστήριξη, στην επαρχιακή οδό Λαγκαδά – Κολχικού.

Τον Ιούλιο του 2013 τα 3 αλογάκια της Ιπποστήριξης έφτασαν στο καινούργιο τους σπίτι και ακολούθησε η πιο εξειδικευμένη εκπαίδευση τους σε όσα θα καλούνταν να επιτελούν και να βιώνουν στις συνεδρίες θεραπευτικής ιππασίας. Τον Οκτώβριο του 2013 ξεκινήσαμε τις πρώτες συνεδρίες με τη βοήθεια εθελοντών.

Η ομάδα της “Ιπποστήριξη” αποτελείται από την ιδρύτρια ψυχολόγο και εκπαιδεύτρια θεραπευτικής ιππασίας και από εθελοντές εκπαιδευμένους στην αλληλεπίδραση με ειδικές ομάδες ατόμων και στο αντικείμενο της θεραπευτικής ιππασίας.

Στην ομάδα μας έχουμε φυσικοθεραπεύτρια, λογοθεραπεύτρια, ειδική παιδαγωγό, φιλόλογο, όμως, εθελοντής μας μπορεί να γίνει όποιος διέπεται από καλή διάθεση, αγάπη για τα παιδιά και τα ζώα. Συντονίστριες κάθε δραστηριότητας και συνεδρίας και υπεύθυνη του κέντρου Θεραπευτικής Ιππασίας, Ιπποθεραπείας και Εκπαίδευσης “Ιπποστήριξη” είναι η Κατερίνα Ρόκου.

No Fields Found.