6948 727166
+

εκπαίδευση

Εκπαίδευση στην “ΙΠΠΟΣΤΗΡΙΞΗ”

ippostirixi - ekpaideusi

 

Στην Ιπποστήριξη μπορούν να ξεκινήσουν και να ολοκληρώσουν την πρακτική τους άσκηση, την έρευνα ή την πτυχιακή τους εργασία, φοιτητές με αντικείμενο σπουδών σχετικό με την εκπαίδευση, την ειδική αγωγή, τη φυσικοθεραπεία, την ψυχολογία και τη φυσική αγωγή.

Παρέχουμε τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης σε φυσιοθεραπευτές, ειδικούς παιδαγωγούς, λογοθεραπευτές, καθηγητές φυσικής αγωγής, εργοθεραπευτές, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, εκπαιδευτικούς και προπονητές ιππασίας, που επιθυμούν να ολοκληρώσουν, παγκοσμίως αναγνωρισμένα προγράμματα εξειδίκευσης στη θεραπευτική ιππασία, λαμβάνοντας τον τίτλο του εκπαιδευτή.

Κάθε χρόνο διοργανώνουμε σεμινάρια και ημερίδες, που στοχεύουν στην ενημέρωση και στην εκπαίδευση του κοινού, πάνω σε θέματα της θεραπευτικής ιππασίας.

No Fields Found.
No Fields Found.